KIRJASTOON   Toenperä    Puumala  Sulkava                       OSALLISTU  Lukuketun blogi   Risingshadow    Sivupiiri

ALKUUN
 

UUTTA

Ajankohtaista

Lukukilpailu 2014

Rajulukupusu-kilpailu 2015

Koko Juva lukee 2017


KIRJAT
ARJOTTIMET

Maista kotimaista

Maailmalta

Säkeistä sekaisin

Lyhyttä tavaraa

Merta ja kiveä

Kääk! Räiskis!

Fantaasian kartta

Taruja tulevasta

Sodassa ja erällä

Rikos ja rangaistus


KIRJAESITTELYT

  Kotimaisista kirjoista

  Maailman kirjoista

  Runoista

  Novelleista

  Kotimaisista klassikoista

  Sarjakuvista

  Fantasiasta

  Scifistä

  Sota- ja eräkirjoista

  Rikos- ja kauhukirjoista
 

VERKKOKIRJASTOON

 

OHJEET
Lukijoille

Opettajille

Diplomimallit

Tilastokaavake


TEKIJ
ÖIDEN SANAT
Rajulukupusun taustaa

Copyright

LISÄÄ TIETOA
Linkit
  

OPETTAJILLE

Rajulukupusun rakenteesta

Teosvalinnasta ja tulkinnoista

Rajulukupusun suorittamisesta

Erityisoppilaat

Maahanmuuttajat ja suomi vieraana kielenä

Todistus lukemisesta

Tilastotiedot kirjastoille

RAJULUKUPUSU on peruskoulun yläluokkien kirjallisuusdiplomi. Kuntakartta muuttuu, mutta kirjallisuuden voima säilyy. Rajulukupusu on edelleen elinvoimainen, vaikka JoRaJuPuSun seutukuntaa ei enää moni edes muista. Rajulukupusu luotiin seudun koulujen ja kirjastojen yhteistyönä vuonna 2005. Uudenlaisen, kevennetyn diplomin tarve on ollut motiivina tähän uuteen laitokseen 2014. 

Rajulukupusun tavoitteena ovat lukuilo ja elämykset. Toiveena on lukuharrastuksen jatkuminen ja uudelleen löytyminen läpi peruskoulun. Yleissivistävyyttä sisältyy tarjottimien sisäisiin kokonaisuuksiin, joista osa pyrkii luotaamaan lajinsa tai genrensä kokonaisuutta. Kirjallisuuden maailma on kuitenkin niin laaja, ettei sen kaikkeuden hahmottamiseen riitä kymmenkunta kirjastonhoitajaa ja opettajaa. Valikoimat ovat laatijoidensa ja työryhmän näköisiä. Olemme yrittäneet koota listoille ennen kaikkea hyviä, luettavia ja innostavia teoksia 13-15-vuotiaille lukijoille.

Rajulukupusun rakenteesta

Rajulukupusun on tarkoitettu yläkoulun käyttöön. Sen voi suorittaa kaikkina kolmena lukuvuonna tai vain yhtenä tai kahtena.

Rajulukupusun lukudiplomiin tulee lukea 6, 12 tai 18 teosta. Ne voi joko lukea vapaasti valiten tai diplomin "tarjottimien" antia tiukemmin seuraten. Neuvottele oppilaasi kanssa teoksista, niiden valinnasta ja tavasta dokumentoida lukeminen.

Oppilas voi edelleen suorittaa Rajulukupusun kirjallisuusdiplomin voi kirjallisuuden eri lajeihin tutustumalla. Silloin diplomin kirjat valitaan oheisilta "kirjatarjottimilta". Tarjottimille on koottu monentasoista luettavaa. Listoilla on niin helppolukuisia ja lyhyehköjä teoksia kuin vaikeampia ja tukevampaan lukunälkään soveltuvia kirjoja. Esittelyt auttavat toivottavasti lukijoita, opettajia ja kirjastonhoitajia teosten valinnssa.

Rajulukupusun voi suorittaa kolmella tasolla kunakin lukuvuonna. Kolmen tarjottimen diplomiin tulee lukea kuusi teosta, jotka on valittu vähintään kolmesta kirjalistasta. Kuuden tarjottimen diplomiin pitää lukea 12 teosta, jotka on poimittu vähintään kuudesta eri kirjaryhmästä. Yhdeksän tarjottimen diplomia varten opiskelijan täytyy lukea 18 teosta, jotka on kerätty vähintään yhdeksältä kirjatarjottimelta.

Kirjan saa myös kuunnella äänikirjana. Useista teoksista on tehty myös elokuvia. Neuvottele oppilasi kanssa voiko hän "lukea teoksen" katsomalla elokuvan tai saako hän lisäpisteitä katsomalla elokuvan lukemisen ohella.

Teosvalinnoista ja tulkinnoista 

Kirjatarjottimet on laadittu sekä opiskelijan että opettajan avuksi. Niihin on koottu alueiden keskeistä kirjallisuutta. Niiden ei kuitenkaan ole tarkoitus kahlita lukijan vapautta. Opettaja saa ilman muuta neuvotella opiskelijan kanssa luettavista kirjoista ja tehdä oma tulkintansa niiden "Rajulukupusun hengestä".

Kirjallisuusdiplomin haasteellisuus syntyy eri kirjallisuuden lajeihin tutustumisesta. Opiskelija voi lukea diplomia varten esimerkiksi kymmenen Replica-sarjan teosta, kunhan hänellä sen lisäksi on yksi teos kahdeksalta muulta tarjottimelta. Samoin kuuden tarjottimen diplomissa voi olla seitsemän Ilkka Remeksen kirjaa, kunhan opiskelija on lukenut niiden lisäksi yhden teoksen viideltä muulta tarjottimelta.

Rajulukupusun suorittamisesta

Lukudiplomin voi suorittaa monella eri tavalla. Kussakin koulussa suorittamisen tapa päätetään yhdessä keskustellen. Tärkeintä on, että lukeminen jollain tavoin kontrolloidaan - kuitenkin niin, että kontrolloimisen tapa ei estä lukemasta!

Opettaja voi nivoa suorittamisen opetustavoitteisiin ja sen hetkiseen lukusuunnitelmaan. Suoritustapa saa olla hyvin väljä ja helppo: lukupäiväkirja ja lukukorttien täyttäminen ovat ehkä opettajan työtä helpottavimpia menetelmiä. 

Suorittamisessa voidaan myös päättää tavoitella lukuelämyksen jatkamista omalla luovalla toiminnalla: opiskelija saa halutessaan jatkaa kertomusta omalla tavallaan, kirjoittaa oman runon teoksen perustella, piirtää sarjakuvan teoksen tapahtumista tai henkilöstä, kuvittaa teoksen maailmaa tavalla tai toisella. Draamapedagogiikka tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kirjallisuuden työstämiseen yhteisöllisiksi elämyksiksi. Vinkkejä suorittamistavoista on koottu Pirkanmaan lukudiplomin sivuille.  

Erityisoppilaat

Opettaja ja oppilas saavat yhdessä keskustellen laatia oppilaan luku- ja kehitystasoa vastaavan kirjalistan lukudiplomia varten. Kirjoja voi poimia sekä tarjottimilta että niiden ulkopuolelta. Kirjastot antavat vinkkejä sopivista kirjoista. Oppilaat voivat myös kuunnella kirjoja ja katsoa niiden pohjalta tehtyjä elokuvia.  

Maahanmuuttajat tai suomi vieraana kielenä

Opettaja ja kirjastonhoitaja voivat yhdessä laatia kullekin oppilaalle kirjalistan lukudiplomia varten. Siihen saa sisällyttää teoksia sekä tarjottimilta että niiden ulkopuolelta - opiskelijan kotimaan kirjallisuutta joko suomeksi käännettynä tai alkukielellä. Opiskelija saa lukea lukudiplomin halutessaan omalla äidinkielellään. Kirjaston kokoelmasta saattaa rakentua helposti oppilaalle sopiva lukudiplomi.  

Todistus lukemisesta

Rajulukupusun suorittamisesta tehdään merkintä kevättodistukseen. Samalla oppilaalle annetaan kunniakirja, jonka malli on oheisessa tiedostossa. Mallin ja sen liitteen voi tallentaa jokaiselle diplomin suorittajalle erikseen ja täydentää siihen oppilaan lukemat teokset.

Oppilas voi myös itse tallentaa diplomin liitetiedoston ja täydentää siihen suorittamansa teokset lukuvuoden aikana. 

Tilastotiedot kirjastoille

Lukuvuoden päättyessä kirjastot toivovat opettajien täyttävän oheisen tilastokaavakkeen, jossa pyydetään tietoja luokittain oppilaista ja suoritetuista diplomeista. Kaavakkeen voi lähettää sähköpostilla oman kirjaston yhdyshenkilölle.   

PL 29.1.2014