KIRJASTOON   Toenperä    Puumala  Sulkava                       OSALLISTU  Lukuketun blogi   Risingshadow    Sivupiiri

ALKUUN
 

UUTTA

Ajankohtaista

Lukukilpailu 2014

Rajulukupusu-kilpailu 2015

Koko Juva lukee 2017


KIRJAT
ARJOTTIMET

Maista kotimaista

Maailmalta

Säkeistä sekaisin

Lyhyttä tavaraa

Merta ja kiveä

Kääk! Räiskis!

Fantaasian kartta

Taruja tulevasta

Sodassa ja erällä

Rikos ja rangaistus


KIRJAESITTELYT

  Kotimaisista kirjoista

  Maailman kirjoista

  Runoista

  Novelleista

  Kotimaisista klassikoista

  Sarjakuvista

  Fantasiasta

  Scifistä

  Sota- ja eräkirjoista

  Rikos- ja kauhukirjoista
 

VERKKOKIRJASTOON

 

OHJEET
Lukijoille

Opettajille

Diplomimallit

Tilastokaavake


TEKIJ
ÖIDEN SANAT
Rajulukupusun taustaa

Copyright

LISÄÄ TIETOA
Linkit
 



 

RAJULUKUPUSUN TAUSTAA

Rajulukupusu 2005

Rajulukupusu 2014

 

Rajulukupusu syntyy: Ralulukupusu 2005

Itä-Suomen lääninhallitus on tukenut JoRaJuPuSu-seudun yläasteen yläkoulun kirjallisuusdiplomia 2000 eurolla. Sillä pystyttiin tarjoamaan noin kuukauden verran työaikaa projektityöntekijälle, nuortenkirjallisuuteen ja kirjavinkkaustyöhön perehtyneelle Eija Väisäselle Sulkavan kirjastosta. Opetusministeriö tuki Rajulukupusu-sivuston laatimista 500 eurolla. Sillä ostettiin sivuston layout ja logo luottograafikolta, juvalaiselta kirjailijalta Eija Lappalaiselta.

Rajulukupusun on tehnyt laaja työryhmä, johon on kuulunut vähintään yksi kirjastonhoitaja ja yksi kirjallisuuden opettaja Joroisten, Rantasalmen, Juvan, Puumalan ja Sulkavan kunnista. Siihen ovat kuuluneet Jaana Sopanen ja Raili Kantaneva Joroisista, Raija Niemi, Wille Mikkola ja Leena Sarkkinen Rantasalmelta, Päivi Lehmusvuori, Hannele Penttinen, Kristiina Nuuja ja Minna Ikonen Juvalta, Airi Pajari, Veikko Valtonen, Markku Kanninen ja Matti Hyppönen Puumalasta sekä Eija Väisänen, Juhani Klemola ja Satu Immonen Sulkavalta. 

Yläkoulun kirjallisuusdiplomiin on koottu kymmenen "kirjatarjotinta". Opiskelija kokoaa omat diplomikirjansa joko näiltä tarjottimilta tai vapaasti valiten.    

Tarjottimet perustuvat väljästi kirjallisuuden lajeihin ja genreihin. Omilla tarjottimillaan ovat runot, novellit ja sarjakuvat. Jännityskirjat, fantasia ja tieteiskirjat ovat saaneet oman tarjottimensa ja yhdelle tarjottimelle on koottu erä- ja sotakirjoja. Genreihin sitoutumaton kirjallisuus on jaettu kotimaisiin ja ulkomaisiin kertojiin. Kotimaiset teokset on vielä jaettu nykykirjallisuuteen ja "klassikoihin". Klassikoiksi on tässä yhteydessä luettu ennen 1990-lukua julkaistut teokset, joiden luettavuus ja antoisuus on säilynyt tälle vuosituhannelle.  

Jokainen tarjotin on laadittu siten, että se sisältää sekä niin sanottuja nuorten että niin sanottuja aikuisten kirjoja. Rajat ovat väljiä ja lomittaisia. Kukin lukija risteilköön vapaasti kirjallisuuden aallokoissa ilman ankkuroivia ikämäärittelyjä.

Rajulukupusun kirjatarjottimet on laadittu yhteisesti keskustelemalla siten, että kukin ryhmän jäsen on vastannut yhden tarjottimen kokonaisuudesta. Työtä on tehty kokouksissa, keskustelulistoilla ja sähköpostilla. Jaana Sopanen on vastannut tieteiskirjallisuudesta, Raili Kantaneva novelleista, Raija Niemi ja Wille Mikkola kotimaisesta nykykirjallisuudesta, Leena Sarkkinen dekkareista, Päivi Lehmusvuori fantasiasta ja sarjakuvista, Hannele Penttinen ja Raija Niemi runoista, Hannele Penttinen, Kristiina Nuuja ja Minna Immonen käännetystä kaunokirjallisuudesta, Airi Pajari ja Matti Hyppönen erä- ja sotakirjallisuudesta sekä Satu Immonen ja Eija Väisänen kotimaisista klassikoista. Juhani Klemola ja Markku Kanninen ovat antaneet panoksensa erä- ja sotakirjallisuuden työstämiseen. Kirjaesittelyjä ovat tehneet kaikki työryhmän jäsenet. Novelliesittelyihin on osallistunut myös äidinkielenopettaja Asta Voutilainen Joroisista.  

Sivuston tekniseen toteutukseen ovat osallistuneet Päivi Lehmusvuori, Eija Väisänen, Juha Ronkanen ja Mervi Kotro sekä Veikko Valtonen. Oikolukua ja bibliografisten tietojen tarkistusta ja hakua on tehnyt lähes koko viiden kirjaston henkilökunta vuorollaan.  

Rajulukupusun tavoitteena ei ole sivistys, vaikka lukeminen lähes väistämättä siihen johtaakin. Lukuketun tapaan Rajulukupusun tavoitteena ovat ilo ja elämykset. Jos se samalla auttaa jotakuta ymmärtämään elämää, itseään ja toisia ihmisiä vähän paremmin, niin on saavutettu paljon.

Palaute ja kommentit niin yksittäisistä kirjoista kuin kokonaisuuksista ja ryhmittelyistä ovat tervetulleita. Ja tietenkin Rajulukupusun toimivuudesta! Palautetta voi lähettää itse kullekin oheisiin sähköpostiosoitteisiin. 

Juvalla 14.6.2005

Päivi Lehmusvuori

 

Rajulukupusun lukuprojekti: Rajulupusu 2014

Juvan yläkoulun aloitteesta Toenperän kirjasto ja Sulkavan kirjasto hakivat avustusta yläkoululaisten lukuprojektin tukemiselle Pohjois-Savon Ely-keskukseltá syksyllä 2012. Halusimme eteläsavolaisen kirjailijan vierailemaan kouluilla. Tavoitteena oli myös Rajulukupusun uudistaminen.

Rajulukupusun lukuprojekti sai hankeavustusta 3500 euroa. Juvan, Rantasalmen, Sulkavan ja Joroisten yläkouluilla vierailivat juvalaislähtöiset kirjailijat Eija Lappalainen ja Anne Leinonén. He esittelivät työpajoissa palkittua dystopia-sarjaansa Routasisarukset. Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda oma "heimo" tulevaisuuden yhteiskuntaan. Joroisten ja Rantasalmen kouluilla kävi ristiinalainen fantasiakirjailija Helena Waris, jonka fantasiatrilogiaa "Uniin piirretty polku", "Suden lapset" ja "Talviverinen" voi kuvata nuorten aikuisten sarjaksi.  

Rajulukupususta julkaistaan nyt uusi laitos. Diplomin suorittamiseen on nyt enemmän vaihtoehtoja ja vapautta. Diplomin tarjottimille on lisätty uusia teoksia. Uutta aineistoa sivustolle lisättiin runsaammin edellisen kerran vuonna 2008, jolloin Eija Väisänen luki ja lisäsi teoksia Rajulukupusun perusvalikoimaan. Nyt aineistoa on lukenut ja lisännyt Irma Raatikainen ja Päivi Lehmusvuori Juvan kirjastosta.

Sivustoa on toimitettu. Sivun sisäisiä linkkejä on lisätty luettavuuden parantamiseksi.

Juvalla 28.1.2015

Päivi Lehmusvuori